„GRŪSTĖ AURUM“ žaidimo taisyklės

AURUM LEDAI GRŪSTĖ

 

1. Žaidimo pavadinimas – „GRŪSTĖ AURUM“ (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Prizo laimėtojai išrenkami liepos 4 d., ir informuojami asmeniškai telefono numeriu, kurį pateiks registracijos formoje adresu: www.gruste.lt/aurum.

3. Žaidimo prizai: 23 dėžės AURUM WATERMELON ledų (4779040601664).

4. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.

5. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kuriems yra 18 m. ar daugiau ir jaunesni su tėvų/įtėvių/globėjų sutikimu, kurie Žaidimo laikotarpiu GRŪSTĖ fizinėse parduotuvėse pirko 3 ar daugiau bet kuriuos AURUM ledus ragelyje ir užpildė žaidimo registracijos formą.

6. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis pirkdamas 3 ar daugiau AURUM ledus ragelyje gauna papildomą kvitą ir užpildo registracijos formą adresu www.gruste.lt/aurum nurodydamas:

 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. nr.;
 • Gyvenvietę;
 • Unikalų kvito numerį.

* Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

7. Žaidimo tikslas: laimėti „GRŪSTĖ AURUM“ pateiktą prizą.

8. Žaidime dalyvauja visi pirkėjai, pirkę 3 ar daugiau AURUM ledų ragelyje bei užpildę registracijos formą www.gruste.lt/aurum iki 2023 m. birželio 30 d.

9. Žaidimo prizus laimėtojai galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje.

10. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojų išrinkimo.

11. Prizą laimėtojai turi atsiimti per 14 kalendorinių nuo atsiliepimo.

12. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

13.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

13.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Gyvenvietę;
 • Unikalų kvito numerį.

13.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

13.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant žaidimo registracijos formą. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

13.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

13.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.