„GAIVI VASARA“ žaidimo taisyklės

 

 LAIMĖTOJAI:

Vytė ir Liepa Š.

Gabrielė N.

Mažeikių l/d ,,ŽILVITIS", ,,TAUŠKUČIŲ" grupė.

 

 1. Žaidimo pavadinimas – „GAIVI VASARA“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. birželio 1 d. iki birželio 10 d. Prizo laimėtojai išrenkami birželio 14 d., ir informuojami asmeniškai.
 3. Žaidimo prizai: 3 dėžės KAR KAR ledų, parinktų atsitiktinai.
 4. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 5. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, arba jaunesni asmenys su tėvų ar globėjų sutikimu. Žaidimo dalyviai siunčia piešinio nuotrauką (tema - „ledų diskoteka“) el. paštu: reklama@gruste.lt birželio 1–10 d.
 6. Dalyvavimo sąlygos: asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą, privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis siųsdamas darbus nurodo:*:
 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. 

 * Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: laimėti „GAIVI VASARA“ žaidimo įsteigtą prizą.
 2. Žaidime dalyvauja visi asmenys iki birželio 10 d. atsiuntę piešinio nuotrauką tema „ledų diskoteka“.
 3. Žaidimo prizą laimėtojai galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojų išrinkimo, o atsiimti per 14 kalendorinių dienų. Laimėtojui neatsiliepus ar neatsiėmus prizo, prizas bus anuliuojamas.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Kontaktinis tel.

11.3. Žaidimo dalyvis, kuris nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, atsiunčiant nuotraukas. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti,

su jais susisiekti bei perduoti prizą;

 • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.