Facebook žaidimo „GOLDEN ROSE MOISTURE RECOVERY“ taisyklės

 Golden Rose moisture recovery

 1. Žaidimo pavadinimas – „GOLDEN ROSE MOISTURE RECOVERY“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2022 m. gruodžio 9 d. iki 2022 m. gruodžio 18 d.

Prizo laimėtojai išrenkamas gruodžio 19 d., paskelbiami per 5 d.d. ir informuojami po žaidimo įrašu GRŪSTĖ Facebook paskyroje.

 1. Žaidimo prizai: 3 plaukų priežiūros GOLDEN ROSE MOISTURE RECOVERY rinkiniai, kurie suaryti iš šampūno ir kondicionieriaus.
 2. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 3. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, kurie Žaidimo laikotarpiu po Žaidimo įrašu GRŪSTĖ Facebook paskyroje žaidimo laikotarpiu komentavo draugę ar draugą.
 4. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas.
 1. Žaidimo tikslas: laimėti „GOLDEN ROSE MOISTURE RECOVERY“ pateiktą prizą.
 2. Žaidime dalyvauja visi pirkėjai, komentavę po žaidimo įrašu iki 2022 m. gruodžio 15 d.
 3. Žaidimo prizus laimėtojai galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojų paskelbimo.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis, kurių reikia norint įteikti prizą:

 1. Vardas ir pavardė;
 2. Telefono numeris;

11.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas atskleidžiant duomenis susisiekus asmeniškai dėl prizo atsiėmimo per Facebook platformą. Žaidimo laimėtojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo laimėtojui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo laimėtojas netenka teisės gauti laimėto prizo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.4. Žaidimo laimėtojo duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 2. Žaidimo vykdymui;
 3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 5. Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 6. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.7. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojui išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 3. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.