"GRŪSTĖ MARGUTIS" žaidimo taisyklės

GRŪSTĖ MARGUTIS laimėtojas

 1. Žaidimo pavadinimas – „GRŪSTĖ MARAGUTIS“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. kovo 21 d. iki balandžio 10 d. Prizo laimėtojas išrenkamas balandžio 24 d., ir informuojamas asmeniškai.
 3. Žaidimo prizas: bilietus visai klasei/grupei į DINO parką (kelionė NEĮSKAIČIUOTA į prizą).
 4. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 5. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, arba jaunesni asmenys su tėvų ar globėjų sutikimu.
 6. Dalyvavimo sąlygos: asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą, privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis siųsdamas darbus nurodo:*:
 • Savo vardą, pavardę;

 * Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: laimėti „GRŪSTĖ MARGUTIS“ žaidimo įsteigtą prizą.
 2. Žaidime dalyvauja visi asmenys iki balandžio 10 d. atsiuntę savo kurto margučio nuotrauką.
 3. Žaidimo prizą laimėtojas galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 7 kalendorinių dienų nuo laimėtojų paskelbimo. Neatsiliepus laimėtojas bus perrenkamas ir prizas anuliuojamas.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • El. pašto adresas;

11.3. Žaidimo dalyvis, kuris nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, atsiunčiant nuotraukas. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti,

su jais susisiekti bei perduoti prizą;

 • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.