"GRŪSTĖ PAVASARIS ARTI" žaidimo taisyklės

Pavasaris arti laimėtoja

 1. Žaidimo pavadinimas – „PAVASARIS ARTI“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. vasario 11 d. iki kovo 10 d.

Prizo laimėtojas išrenkamas kovo 20 d., ir informuojamas asmeniškai telefono numeriu, kurį pateiks ant pirkimo kvito.

 1. Žaidimo prizai: MODERNHOME Sodo batutas 244 cm.
 2. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 3. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, kurie Žaidimo laikotarpiu GRŪSTĖ fizinėse parduotuvėse pirko prekių už ne mažiau nei 5 eurus.
 4. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis pirkdamas prekių už 5 eurus ir daugiau gauna kvitą, ant kurio nurodo*:
 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. nr.

 * Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: laimėti „PAVASARIS ARTI“ žaidimo įsteigtą prizą.
 2. Žaidime dalyvauja visi pirkėjai, pirkę už 5 eurus ir daugiau bei užpildę Žaidimo kvitą iki 2023 m. kovo 10 d.
 3. Žaidimo prizą laimėtojas galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 7 kalendorinių dienų nuo laimėtojų paskelbimo. Neatsiliepus laimėtojas bus perrenkamas ir prizas anuliuojamas.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Telefono numeris;

11.3. Žaidimo dalyvis, kuris ant registracijos kvito nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant žaidimo dalyvavimo kvitą. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.