Facebook žaidimo „TAVO EGLUTĖ“ taisyklės

 Grūstė TAVO EGLUTĖ

 1. Žaidimo pavadinimas – „Tavo Eglutė“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2022 m. gruodžio 10 d. iki 2023 sausio 1 d.

Prizo laimėtojas išrenkamas Sausio 4 d., ir informuojamas asmeniškai Facebook asmenine žinute.

 1. Žaidimo prizai: 1 bilietas visai šeimai į Atostogų parką.
 2. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 3. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, taip pat fiziniai asmenys iki 18 m. su tėvų/globėjų sutikimu, kurie Žaidimo laikotarpiu Facebook platformoje įkėlė eglutės nuotrauką į savo profilį ir aprašyme pažymėjo GRŪSTĖ puslapį (@grustelt)

* Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: Laimėti bilietą visai šeimai į Atostogų parką.
 2. Žaidime dalyvauja visi įkėlę eglutės foto į Facebook platformą ir pažymėję GRŪSTĖ puslapį.
 3. Žaidimo prizus laimėtojai galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 14 kalendorinių dienų nuo laimėtojų paskelbimo.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

10.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

10.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 1. Vardas ir pavardė;

10.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant žaidimo dalyvavimo kvitą. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

10.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 2. Žaidimo vykdymui;
 3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 5. Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 6. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

10.5. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 3. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.