#
AMA EBI
Nr. 14
6,95 €
#
AMA KANI SAKE
Nr. 15
6,85 €
#
CALIFORNIA
Nr. 4
4,80 €
#
CANADA MAKI
Nr. 10
9,50 €
#
DENITO
Nr. 34
6,90 €
#
GREEN MAKI
Nr. 7
5,30 €
#
GUNKAN EBI KARAI, 2 vnt.
Nr. 21
3,45 €
#
GUNKAN EBI, 2 vnt.
Nr. 22
4,50 €
#
GUNKAN KANI, 2 vnt.
Nr. 20
2,90 €
#
GUNKAN UNAGI, 2 vnt.
Nr. 19
5,50 €
#
GUNKAN WAKAME, 2 vnt.
Nr. 17
3,15 €
#
GUNKAN WASABI IKURA, 2 vnt.
Nr. 18
3,25 €
#
GUNKAN-SMOKED SAKE, 2 vnt.
nr. 16
3,90 €
#
HOZON MAGURO
Nr. 5
4,60 €
#
IJIN
Nr. 38
5,50 €
#
JINRAI
Nr. 37
6,90 €
#
KARAI
Nr. 9
6,90 €
#
KEN
Nr. 6
4,65 €
#
NIGIRI EBE, 2 vnt.
Nr. 13
3,35 €
#
NIGIRI SABA, 2 vnt.
Nr. 11
4,95 €
#
NIGIRI SAKE, 2 vnt.
Nr. 12
2,85 €
#
PHILADELPHIA
Nr. 3
4,55 €
#
SAKE MAKI
Nr. 8
6,70 €
#
SAKE MASAGO
Nr. 36
6,85 €