#
AMA EBI
Nr. 14
8,20 €
#
AMA KANI SAKE
Nr. 15
7,60 €
#
CALIFORNIA
Nr. 4
5,80 €
#
CANADA MAKI
Nr. 10
10,90 €
#
DENITO
Nr. 34
7,80 €
#
GREEN MAKI
Nr. 7
6,30 €
#
GUNKAN EBI KARAI, 2 vnt.
Nr. 21
3,80 €
#
GUNKAN EBI, 2 vnt.
Nr. 22
4,90 €
#
GUNKAN KANI, 2 vnt.
Nr. 20
3,50 €
#
GUNKAN UNAGI, 2 vnt.
Nr. 19
5,90 €
#
GUNKAN WAKAME, 2 vnt.
Nr. 17
3,60 €
#
GUNKAN WASABI IKURA, 2 vnt.
Nr. 18
3,60 €
#
GUNKAN-SMOKED SAKE, 2 vnt.
nr. 16
4,60 €
#
HOZON MAGURO
Nr. 5
5,70 €
#
IJIN
Nr. 38
6,60 €
#
JINRAI
Nr. 37
7,90 €
#
KARAI
Nr. 9
7,80 €
#
KEN
Nr. 6
5,80 €
#
NIGIRI EBE, 2 vnt.
Nr. 13
3,60 €
#
NIGIRI SABA, 2 vnt.
Nr. 11
5,50 €
#
NIGIRI SAKE, 2 vnt.
Nr. 12
3,50 €
#
PHILADELPHIA
Nr. 3
5,80 €
#
SAKE MAKI
Nr. 8
7,80 €
#
SAKE MASAGO
Nr. 36
7,80 €