„GRŪSTĖ MAGNUM“ žaidimo taisyklės

 

 

1. Žaidimo pavadinimas – „GRŪSTĖ MAGNUM“ (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. liepos 31 d.

Prizo laimėtojai išrenkami rugpjūčio 4 d., ir informuojami asmeniškai telefono numeriu, kurį pateiks registracijos formoje adresu: www.gruste.lt/magnum.

3. Žaidimo prizai: 24 dėžės vanilinių valgomųjų ledų MAGNUM ALMOND 120 ml (800092050022).

4. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.

5. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kuriems yra 18 m. ar daugiau ir jaunesni su tėvų/įtėvių/globėjų sutikimu, kurie Žaidimo laikotarpiu GRŪSTĖ fizinėse parduotuvėse pirko 3 ar daugiau bet kuriuos MAGNUM ledus ir užpildė žaidimo registracijos formą.

6. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis pirkdamas 3 ar daugiau AURUM ledus ragelyje gauna papildomą kvitą ir užpildo registracijos formą adresu www.gruste.lt/magnum nurodydamas:

 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. nr.;
 • Gyvenvietę;
 • Unikalų kvito numerį.

* Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

7. Žaidimo tikslas: laimėti „GRŪSTĖ MAGNUM“ pateiktą prizą.

8. Žaidime dalyvauja visi pirkėjai, pirkę 3 ar daugiau MAGNUM ledų bei užpildę registracijos formą www.gruste.lt/magnum iki 2023 m. liepos 31 d.

9. Žaidimo prizus laimėtojai galės atsiimti artimiausioje GRŪSTĖ parduotuvėje.

10. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojų išrinkimo.

11. Prizą laimėtojai turi atsiimti per 14 kalendorinių nuo atsiliepimo.

12. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

13.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

13.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Gyvenvietę;
 • Unikalų kvito numerį.

13.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

13.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant žaidimo registracijos formą. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

13.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

13.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.