„Kalėdų senelio paštas“ žaidimo taisyklės

 1. Žaidimo pavadinimas – „Kalėdų senelio paštas“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. gruodžio 10 d.

Prizo laimėtojai išrenkami gruodžio 16 d., paskelbiami per 5 d.d. ir informuojami asmeniškai telefono numeriu kurį pateikė su laišku.

 1. Žaidimo prizai: 5 vaikų norų išpildymas.
 2. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 3. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys iki 18 m. su tėvų/globėjų sutikimu, kurie Žaidimo laikotarpiu atnešė, atsiuntė laišką į GRŪSTĖ fizinę parduotuvę ar el. paštu reklama@gruste.lt laišką su savo kalėdiniu noru.
 4. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis pristatęs laišką su savo kalėdiniu noru fiziniu ar elektroniniu būdu privalo nurodyti*:
 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. nr.

* Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: laimėti „Kalėdų senelio paštas“ prizus.
 2. Žaidime dalyvauja visi fiziniai asmenys atsiuntę savo kalėdinį laišką iki 2023 m. gruodžio 10 d.
 3. Žaidimo prizus laimėtojai galės atsiimti artimiausioje fizinėje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 7 kalendorines dienas nuo laimėtojų paskelbimo.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 1. Vardas ir pavardė;
 2. Telefono numeris;

11.3. Žaidimo dalyvis, kuris ant laiško nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas perduodant kalėdinį laišką su kontaktais GRŪSTĖ darbuotojams. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 2. Žaidimo vykdymui;
 3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 5. Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 6. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
 3. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.