„GRŪSTĖ nupiešk kalėdų senelį“ žaidimo taisyklės

 1. Žaidimo pavadinimas – „NUPIEŠK KALĖDŲ SENELĮ“ (toliau – Žaidimas).
 2. Žaidimo trukmė: nuo 2023 m. gruodžio 01 d. iki 2024 sausio 01 d. Prizo laimėtojai išrenkami sausio 10 d., ir informuojamas asmeniškai telefono numeriu, kurį pateiks ant piešinio ar el. pašte.
 3. Žaidimo prizai: 1 x LENOVA TAB M10 32GB, 1 x 5 APPLE EARPODS WITH LIGHTINING CONNECTOR. 
 4. Žaidimo organizatorius: UAB GRŪSTĖ.
 5. Žaidimo dalyviai: Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys kuriems yra 18 metų ir vyresni arba iki 18 m. su tėvų/globėjų sutikimu, kurie Žaidimo laikotarpiu atnešė, atsiuntė piešinį į GRŪSTĖ fizinę parduotuvę ar el. paštu reklama@gruste.lt
 6. Dalyvavimo sąlygos: asmenys norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte pateiktas sąlygas. Žaidimo metu dalyvis pristatęs piešinį fiziniu ar elektroniniu būdu privalo nurodyti*:
 • Savo vardą, pavardę;
 • Kontaktinį tel. nr.

 * Dalyvaudami Žaidime, sutinkate nurodyti asmens duomenis, kurie leis identifikuoti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją. Savo duotą sutikimą dėl pateiktų duomenų tvarkymo Žaidimo tikslais asmuo gali atšaukti bet kada, kol vyksta Žaidimas.

 1. Žaidimo tikslas: laimėti „NUPIEŠK KALĖDŲ SENELĮ“ žaidimo įsteigtus prizus.
 2. Žaidime dalyvauja visi fiziniai asmenys atsiuntę savo piešinį iki 2024 m. sausio 01 d.
 3. Žaidimo prizą laimėtojas galės atsiimti artimiausioje fizinėje GRŪSTĖ parduotuvėje. Laimėtojai dėl prizo turi atsiliepti per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojų paskelbimo. Neatsiliepus laimėtojas bus perrenkamas ir prizas anuliuojamas.
 4. UAB GRŪSTĖ bei su ja susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali.

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB GRŪSTĖ.

11.2. UAB GRŪSTĖ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas.

11.3. Žaidimo dalyvis, kuris ant piešinio nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas perduodant kaledų senelio piešinį su kontaktais GRŪSTĖ darbuotojams. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

 • Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • Žaidimo vykdymui;
 • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
 • Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
 • Prizo Žaidimo laimėtojams atsiėmimui;
 • Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

 • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
 • Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.