Maitinimas areštinėse, įkalinimo įstaigose

Maitinimas įkalinimo įstaigose, areštinėse, kalėjimuose
Teikiame pagaminto maisto pristatymo paslaugą Laikinojo sulaikymo vietose esantiems asmenims.
Maistas gaminamas pagal galiojančias normas bei esamą reglamentavimą. Valgiaraščiai sudaromi kvalifikuotų maisto technologų.
Tiesiogiai bendraujame bei esame atskaitingi visoms maitinimo organizavimo veiklą prižiūrinčioms LR institucijoms.