#
Kokosas, 1 vnt.
000000019177
0,89 €
#
Avokadai, 2 vnt.
477902887191
1,99 €
#
Ananasas, 1 vnt.
000000020012
2,79 € 2,19 €
#
Avokadas, 1 vnt.
000000700693
0,69 €
#
Granatai, 1 kg
200134300000
3,99 € 2,99 €
#
Kivi, 1 kg
200343400000
2,69 €
#
Mangas, 1 vnt.
000000020065
1,19 € 0,79 €