Grūstė Eshop taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė eshop“ taisyklės
1.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1    Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „Grūstė“ internetinėje parduotuvėje „Grūstė eshop“ (toliau – GRŪSTĖ ESHOP), adresas internete www.gruste.lt/eshop, taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato GRŪSTĖ ESHOP pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.
1.2    UAB „Grūstė“ GRŪSTĖ ESHOP pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš UAB „Grūstė“ prekybos centro „Grūstė 1“, esančio adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai.
1.3    Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes GRŪSTĖ ESHOP. Naudotis GRŪSTĖ ESHOP ir joje pirkti turi teisę tik (i) veiksnūs fiziniais asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka.  Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.
1.4    Pirkėjas, pateikdamas užsakymą GRŪSTĖ ESHOP patvirtina, jog turi jis turi teisę pirkti prekes iš GRUSTĖ ESHOP, taip pat patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.
1.5    Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą GRŪSTĖ ESHOP tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.
1.6    Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia GRŪSTĖ ESHOP parduotuvėje prekių užsakymą ir Pardavėjas el. paštu arba telefonu užsakymą patvirtina.
1.7    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.    REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS
2.1    Pirkėjo registracija nebus vykdoma.
2.2    Pirkėjo asmens duomenys, įvykdžius prekių pirkimo – pardavimo operaciją, pagal pateiktą užsakymą, bus sunaikinti ir nebus saugomi. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami kokiems kitiems tikslams, kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas.
2.3    Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi GRŪSTĖ ESHOP paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
2.4    Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsisikolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis GRŪSTĖ ESHOP paslaugomis.
2.5    Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA
3.1    Prekių kainos GRŪSTĖ ESHOP nurodytos Eurais su PVM.
3.2    Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos GRŪSTĖ ESHOP kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.
3.3    Pirkėjas už prekes atsiskaito prekių pristatymo – perdavimo metu per SEB, Swedbank, Luminor ar Citadele  elektroninę bankininkystę , MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron debetine ar kreditine kortelėmis arba grynaisiais pinigais (Eur).
3.4    Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.
3.5    Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia grąžinti prekę, kurios kokybė jo netenkina, o Pirkėjas sumokėjęs visą užsakymo sumą, arba Pirkėjas gauna prekių už mažesnę pinigų sumą, nei yra faktiškai sumokėjęs, grąžintos prekės suma / permoka jam grąžinami atliekant bankinį pavedimą į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 d. d. nuo prašymo grąžinti prekę / pinigus pateikimo dienos.
4.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS
4.1    Prekes pristato GRŪSTĖ ESHOP darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).Sekmadieniais prekės nepristatomos.
4.2    Prekių pristatymas vykdomas tik GRŪSTĖ ESHOP nurodytose teritorijose, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.
4.3    Už prekių pristatymo terminų pažeidimą Pardavėjas atleidžiamas nuo atskomybės visais atvejais, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklsausančių aplinkybių.
4.4    Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įstaigos įėjimo.
4.5    Prekių pristatymo mokestis 0,00 Eur mieste ir 2,90 Eur užmiestyje
4.6    Minimali prekių užsakymo vertė nurodyta https://gruste.lt/eparduotuve.
4.7    Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos prekių maišeliuose, kurių kaina automatiškai įskaičiuojama į užsakymo kainą. Taikomas 0.29 Eur prekių pakavimo mokestis.
4.8    Pirkėjas atsiimdamas prekes, pasirašo prekių pristatymo važtaraštyje, patvirtindamas, kad pristatytų prekių kiekis atitinka prekių kiekį nurodytą prekių pristatymo važtaraštyje. Pastabas dėl prekių trūkumo ar nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas privalo pažymėti prekių pristatymo važtaraštyje.
4.9    Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą, t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir/arba apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.
4.10    Pirkėjas sutinka, kad GRŪSTĖ ESHOP nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta, kita, savo savybėmis panaši prekė.
4.11    Pirkėjas turi teisę apžiūrėti pristatytas prekes GRŪSTĖ ESHOP kurjerio akivaizdoje jų pristatymo metu ir pareikšti pretenzijas dėl nekokybiškų prekių ir/ar prekių trūkumo pagal prekių pristatymo važtaraštį. Vėliau Pirkėjo pretenzijos dėl prekių trūkumo pagal prekių pristatymo važtaraštį nėra priimamos.
4.12    Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjui gali būti nepristatyta jo užsakyta prekė, jeigu Pardavėjo sandėlyje ir (ar) parduotuvėje tuo metu nebuvo pakankamo užsakytos prekės kiekio.
5.    PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI
5.1    Už GRŪSTĖ ESHOP parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas.
5.2    GRŪSTĖ ESHOP užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.
5.3    Pirkėjas, apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti GRŪSTĖ ESHOP elektroniniu paštu kokybe@gruste.lt.
5.4    Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinima prekė nebūtų sugadinta ar jai nebūtų padaryta kitokia žala, atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.
6.    BAIGIMOSIOS NUOSTATOS
6.1    Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
6.2    Santykiams tarp Pirkėjo ir GRŪSTĖ ESHOP taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.
6.3    Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4    Visi ginčai ir nesutarimai kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.